Site: Canyon mapinfo

Information about our Canyon server can be found here.
Informatie betreffende onze Canyon server is hier te vinden.

Click here to directly join Smurfen.net Canyon server!
Buy TrackMania 2:Canyon!

Moderator: HaagseSmurf

Community Management
User avatar
Posts: 584
Joined: Tue 08 Dec 2009, 18:13

Site: Canyon mapinfo

Postby Max » Thu 11 Sep 2014, 18:25

Op de website is de banenlijst van de Canyon server te bezichtigen (http://www.smurfen.net/trackmania2/canyon/maplist/).
In de afgelopen week zijn er een aantal verbeteringen uitgevoerd:
- de banenlijst is een stuk sneller gemaakt, vanwege het opvragen van slechts een pagina per keer in plaats van de hele banenlijst voor elke pagina;
- het is nu mogelijk om te zoeken in de banenlijst aan de hand van naam en auteur;
- je kan nu de ontwikkeling van jouw en andermans tijden (op de server) volgen en deze vergelijken met het historische local (local ten tijde van je tijd), de huidige local, het huidige dedimania record en het gemiddelde.

--------------------------------------------------------------------------------

You can find the maplist of our Canyon server on the website (http://www.smurfen.net/trackmania2/canyon/maplist/).
In the past weeks, several improvements have been made:
- the maplist has been made a lot quicker, by just requesting the maps on the page instead of all maps currently on the server;
- it's now possible to search in the maplist by name and author;
- you can follow your (and everyone else's) timedevelopment and compare these to the historical local (local at the moment of the time), current local, current dedimania record and the average.

Community Management
User avatar
Posts: 3443
Joined: Fri 11 Sep 2009, 00:13

Re: Site: Canyon mapinfo

Postby HaagseSmurf » Thu 11 Sep 2014, 18:46

Ziet er mooi uit Max !!

--------------------------

Awesome feature Max !!
HaagseSmurf

Return to TrackMania 2:Canyon Server Info

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest